GAMMELTOFTSGADE 22-24

Projektet indeholder en gennemgående renovering af etageejendommen Gammeltoftsgade 22-24. Ejendommen fra 1882 er med sin markante beliggende hed på hjørnet mod Sortedams Dossering, et klassisk eksempel på en hjørnekarré-bebyggelse fra den sidste halvdel af forrige århundrede, hvor København voksede ud over voldene.
Renoveringsprojektet har omfattet en udskiftning af taget herunder genskabelse af hjørnetårnets oprindelige udtryk, renovering af facaderne på gård og gadeside, samt etablering af nye badeværelser i lejligheder uden tidssvarende sanitære forhold.
Projektet er gennemført med støtte fra byfornyelsesmidler.

Panum Arkitekter har med rollen som totalrådgiver haft ansvar for projektering, udbud, byggeledelse og gennemførelse af alle byggearbejder.

Panum Portfolio Image Case
Panum Portfolio Image Case
Degnejorden
Panum Portfolio Image Case
Statens Kunstfonds Arbejdslegat
Panum Portfolio Image Case
GAMMELTOFTSGADE 22-24
Panum Portfolio Image Case
Hal 15
Panum Portfolio Image Case
DREYERS FONDS LEGAT
Panum Portfolio Image Case
Épicerie Fine
Panum Portfolio Image Case
Kohavegaard
Panum Portfolio Image Case
K48