Hal 15

Præmieret ideforslag til ny aktivitetshal der både skal anvendes til sport, teater, musik og leg. Salen indrettes i eksisterende lokaler med begrænset plads og en varierende rumhøjde i de rå lokaler.

Den nye adgang til salen er vigtig for at salen kan udnyttes fuldt ud. I forslaget er den udformet via et nyt trappeløb på eksisterende trappeløb fra hoveddøren i gården. Her ankommer man som besøgende og stiger ned mod salen i et dobbelthøjt rum ad et bredt nyt trappeløb. Under trappen er de nye rummelige toiletforhold placeret, og der er plads til opslag og billeder af kommende teaterforestillinger og aktiviteter i trapperummet.

Den eksisterende sal foreslås opdelt i et stor aktivitetsrum og et redskabsrum, så den store sal bliver mere regulær i sin formgivning til boldspil og aktivitet. Loftet er udformet som et bølgende træloft der indeholder akustikregulering og lys, og understøtter bevægelse. Salen vil let kunne forandres til teater og musikforestillinger ved at lukke for de såkaldte “målnicher” hvori boldmålene kan opbevares.

Det bagvedliggende rum får nye ovenlys og opdeles af en foldevæg, der muliggør både
opbevaring til eks. stole og redskaber og brug af rummet til teater og musikforestillinger.
Når stolene opstilles i salen, kan rummet bruges som omklædning, sminkerum og skuepillere og musikernes adgang til scenen ske fra begge sider.

Panum Portfolio Image Case
Panum Portfolio Image Case
Panum Portfolio Image Case
HTG 12
Panum Portfolio Image Case
Natur Retur
Panum Portfolio Image Case
K48
Panum Portfolio Image Case
Degnejorden
Panum Portfolio Image Case
LaLaLa
Panum Portfolio Image Case
Kohavegaard
Panum Portfolio Image Case
DREYERS FONDS LEGAT
Panum Portfolio Image Case
GAMMELTOFTSGADE 22-24