Kohavegaard

Disponering og projekt for udformning af 1290 m2 nybyggeri bestående af hhv. beboelsesejendom og landbrugsbygninger.

Projektet omfatter en genopførelse af et landsted med bolig og fritidslandbrug i fredet naturområde. Bebyggelsens fremtræden og arkitektur har, på grund af områdets særlige karakterer, været et centralt omdrejningspunkt for projektet, der med skov, å og sø som nærmeste naboer, indpasser sig i kulturlandskabet.
Den nye gård og landbrugsbygninger er udført med en stilfærdig enkelt og homogen arkitektonisk fremtræden, der lavmælt indpasser sig blandt de gamle landejendomme i området. Bygningernes disponering og fremtræden har været gennemgående designparametre, ligesom bearbejdningen af den simple traditionelle detaljering af bebyggelsens ydre, der underlægger sig den tidligere gårds fremtoning. Materialevalg og byggeteknik er en diskret nyfortolkning af den tidligere bindingsværksgård, hvor træ og massive teglblokke udgør den færdige konstruktion i alle nye bygninger.

Panum Arkitekter har været totalrådgivere med ansvar for projektudvikling og udformning, myndighedsbehandling og hovedprojektering.

Projektet er under opførelse.
/2018

Panum Portfolio Image Case
Panum Portfolio Image Case
Panum Portfolio Image Case
Panum Portfolio Image Case
HTG
Panum Portfolio Image Case
Hal 15
Panum Portfolio Image Case
Natur Retur
Panum Portfolio Image Case
Ravnsborggade 10a
Panum Portfolio Image Case
DREYERS FONDS LEGAT
Panum Portfolio Image Case
Kohavegaard
Panum Portfolio Image Case
Degnejorden
Panum Portfolio Image Case
K48