Natur Retur

RUM TIL FRILUFTSLIV I ET KULTURLANDSKAB  
Projektet er et arkitektonisk forslag, der placerer sig i et kommende naturgenopretningsområde ved Søborg Sø. Det konkrete forslag udgør et foreningshus samt en række nedslag i landskabet, der faciliterer friluftsliv og naturoplevelser.

Forslaget tager funktionelt afsæt i en ny, fremtidig anvendelse af området til naturoplevelser og rekreativt brug, og bygges i og på et kulturlandskab, der er formet af mennesket gennem flere vigtige perioder i Danmarkshistorien.

AFSÆT
Forslagets hensigt er at pege på de potentialer der ligger i en gendannelse af Søborg Sø, både som et rekreativt naturområde, og som et kulturlandskab der formidler søens betydning for hele lokalområdets historie. For at tiltrække og fastholde fremtidige besøgende, må der skabes sammenhængende stiforbindelser og etableres attraktive faciliteter ved den kommende sø, der kan huse og understøtte de mange potentielle aktiviteter.

Men arkitekturen udpeger samtidigt i sin placering og udformning, fragmenter af de lange retvinklede landskabelige linier fra de store landvindingsforsøg, der har været afgørende for søens forsvinden og lokalområdets historie. Spor der ved gendannelsen vil blive slettet af vandets genkomst.

Panum Portfolio Image Case
Panum Portfolio Image Case
Panum Portfolio Image Case
Panum Portfolio Image Case
Panum Portfolio Image Case
Panum Portfolio Image Case
Panum Portfolio Image Case
Panum Portfolio Image Case
Panum Portfolio Image Case
Natur Retur
Panum Portfolio Image Case
Statens Kunstfonds Arbejdslegat
Panum Portfolio Image Case
DREYERS FONDS LEGAT
Panum Portfolio Image Case
HTG
Panum Portfolio Image Case
GAMMELTOFTSGADE 22-24
Panum Portfolio Image Case
Ravnsborggade 10a
Panum Portfolio Image Case
HTG 12
Panum Portfolio Image Case
Hal 15