Ydelser

Panum Arkitekter har indgående kompetencer for transformation, renovering og tilføjelser til bygninger og byggede miljøer.
De bedste og mest innovative projekter opstår gennem tværfaglige samarbejder. Vi kan derfor tilbyde helhedsløsninger som de overordnede projektansvarlige, eller som rådgivere på løsning af udvalgte dele af et projekt.  Vi rådgiver fra de første idéer til færdigt byggeri, og et samarbejde med os kan indgås som totalrådgivning eller som en kombination af del-ydelser.

 

ARKITEKTRÅDGIVNING                                 
Som arkitekter har vi fokus på at skabe størst mulige kvaliteter i ethvert projekt. Vi er specialister i at undersøge og udfordre de rammer der er givet for enhver opgave, så den bedst mulige løsning opstår. Arkitekturen er projektets grundlag og hænger uløseligt sammen med bygherrens funktionelle behov, identitet, økonomi og den langsigtede værdi i det færdige, byggede produkt.

Arkitektrådgivningsydelser:
– Indledende behovsafklaring, registrering og analyser
– Idéoplæg og byggeprogram
– Visualisering og formidling
– Skitsering og projektforslag
– Forprojekt og myndighedsansøgning
– Hovedprojektering og detaljeløsning
– Fagtilsyn og kvalitetssikring under udførelse
– Projektopfølgning
– Produkt- og metodeudvikling i byggeriet

 

BYGHERRERÅDGIVNING
Bygherrerådgivning omfatter alle dele af projektforløbet der almindeligvis påhviler bygherren. Som bygherrens rådgiver varetager og planlægger vi projektets forløb og koordinerer de involverede parter. Bygherrerådgivning kan knytte sig til projektarbejde, men kan også udføres som en uafhængig ydelse.

Bygherrerådgivningsydelser:
– Etablering og koordinering af projektsamarbejder
– Procesledelse
– Tidsplanlægning
– Projekterings- og IKT-ledelse
– Udbud og tilbudsindhentning
– Økonomi og budgettering for byggearbejder
– Byggeledelse
– Drift og vedligeholdelsesplanlægning af ejendomme

 

TOTALRÅDGIVNING
Som totalrådgiver varetager vi hele projektforløbet fra idé og skitsering, over projekt- og udførelsesfase til afleveringen af byggeriet. Ved denne rådgivningsform er vi bygherrens nøglerådgiver og varetager alle projektrelaterede opgaver fra start til slut. Dette skaber en større tryghed for bygherre, og sikrer at værdifulde ressourcer og viden følger projektet til dørs.

 

Panum Arkitekter er rådgiveransvarsforsikret gennem TopDanmark
Police nr. E 9506 779 402. Dækningssum pr. skade ved:
Personskade op til kr. 15.000.000,-
Ting- eller formueskade op til 2.500.000,-.